İLGİ ALANLARIMIZ

Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğimizde çocukların ve ergenlerin normal ruhsal gelişimini takip edip, onları hayata daha sağlıklı bir şekilde hazırlıyoruz.
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Psikotik Bozukluklar
 • İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
 • Depresyon Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
 • Bedensel Belirti Bozuklukları
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları (Enüresiz (idrar kaçırma) – Enkopresiz (kaka kaçırma) )
 • Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 • Cinsel Kimliğinden Yakınma
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Madde İle İlişkili Bozukluklar
 • İletişim Bozuklukları (Konuşma ve Dil Bozuklukları)
 • Tik Bozuklukları
 • Mental Retardasyon (Zeka Geriliği)
 • Çocuk İstismarı ve İhmal (Fiziksel, Duygusal, Cinsel)
 • Tuvalet Eğitimi
 • Parmak Emme ve Tırnak Yeme
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Akran Sorunları
 • Sosyal Beceri Güçlükleri
 • Okul Sorunları, Okul Reddi, Sınav Kaygısı
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Anne Baba Danışmanlığı